MODERN PERİYODİK SİSTEM
Modern periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre yatay satırlar ve düşey sütunlar halinde düzenlenmiştir.
Periyodik sistemdeki satırlara periyot denir. Periyodik sistemde 7 periyot bulunur.
İlk periyotta 2, ikinci ve üçüncü periyotlarda 8, dördüncü ve beşinci periyotta 18 element vardır.
Altıncı periyottaki 32 elementten 14’ü ayrı yerleştirilmiştir. Bunlara lantanitler denir.
Son periyodun 14 elementi yine sistemin altına yerleştirilen aktinitlerdir.
Periyodik sistemdeki sütunlara grup denir.
Aynı grupta yer alan elementler benzer dış katman elektron dizilimine sahiptir ve kimyasal özellikleri benzerdir.
Grupların bazılarının özel isimleri vardır.
GRUP
ÖZEL ADI
1A
Alkali metaller
2A
Toprak alkali metaller
3A
Toprak metalleri
7A
Halojenler
8A
Soygazlar
B GRUPLARI
Geçiş metalleri0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 
 
Copyright © KİMYA DERS NOTLARI